פסיכולוגיה 2 יחידות לימוד

 
תכנית הלימודים בפסיכולוגיה נלמדת בכתות יא' ויב' במשך שלוש שעות שבועיות לאורך השנים.
הלימודים מהווים שתי יחידות לימוד מתוך חמש יחידות במדעי החברה. (חלק מהתלמידים בוחרים ללמוד רק פסיכולוגיה, כהעשרה, וחלקם משלימים באופן עצמאי את הלימודים לבחינה בשלוש יחידות).
מטרת התכנית: להציג בפני התלמיד תיאוריות, כיווני חשיבה ומושגים עיקריים בפסיכולוגיה. להעמיק את הבנתו ומודעותו לעצמו ולסביבתו, כדי להרחיב ולהעשיר את דרכי ההתמודדות שלו, ולסייע במשימה ההתפתחותית של גיבוש זהות אישית ועצמאית.
התכנית מבוססת על שלושה פרקים עיקריים:

פסיכולוגיה כללית - במסגרת זו נלמדים מושגים מתחום האישיות, הגישות השונות למרכיבי האישיות והדרכים להערכתה.
התלמידים נחשפים לדרכי הלמידה של בני אדם דרך מחקרים קלאסיים ועדכניים.
נושא נוסף הוא - אינטליגנציה - הבעייתיות בהגדרת המושג ובמדידתו, סוגים שונים של אינטליגנציות ומורכבותם של מבחני אינטליגנציה.
לחץ - סממניו החיצוניים והפנימיים, מקורותיו העיקריים ודרכי התמודדות אפשריים עם לחץ בכלל ועם חרדת בחינות בפרט.
פסיכולוגיה התפתחותית - התפתחות היצור האנושי מהיותו עובר ועד הזקנה נבחנת מאספקטים שונים: הרגשי, המוטורי, החברתי, הקוגניטיבי והמוסרי. ההתבוננות נעשית דרך עיניהם של מעצבי הפסיכולוגיה בעולם כמו - פרויד, פיאז'ה, אריקסון ואחרים.
פסיכולוגיה חברתית - בפרק זה נחשפים התלמידים לתהליכי עיבוד מידע, נבדקות מהן עמדות, כיצד הן נוצרות ומה השפעתן על התנהגותנו. מהן דעות קדומות, סטריאוטיפים והשפעתם על קונפליקטים בין קבוצות. הנושא של השפעה חברתית - באילו תנאים אנו נוטים להיות מושפעים או נכנעים ללחץ קבוצתי.

דרכי הלימוד כוללות התנסות חוויתית ולא רק לימודים פרונטאליים. כך למשל מתנסים התלמידים בהרכבת פריטים למבחנים, עבודה בקבוצות, המצאת משחק ילדים התואם את הגיל ההתפתחותי ועוד.
 

 
 


חזרה לבגרות בפסיכולוגיה קיץ תשס"גהערות / הארות


[ מגמות / דף ראשי ] מדעי החברה ]