"לכל איש יש שם" 

                              זלדה

לכל איש יש שם

שנתן לו אלוקים

ונתנו לו אביו ואמו

לכל איש יש שם

שנתנו לו קומתו ואופן חיוכו

ונתן לו האריג

לכל איש יש שם

שנתנו לו ההרים

ונתנו לו כתליו

לכל איש יש שם

שנתנו לו המזלות

ונתנו לו שכניו

לכל איש יש שם

שנתנו לו חטאיו

 ונתנה לו כמיהתו

 

לכל איש יש שם

שנתנו לו שונאיו

ונתנה לו אהבתו

לכל איש יש שם

שנתנו לו חגיו

ונתנה  לו מלאכתו

לכל איש יש שם

שנתנו לו תקופות השנה

ונתן לו עוורונו

שנתן לו הים

ונתן לו

מותו.

 

 

לפעילות