הכינו תלמידי כיתה ד3, תשס"א, בהנחיית המורה תקוה סילברמן


ארכימדס


אוקלידס


אוילר


גאוס


אשר


ארתוסטנס


פסקל


פיתגורס


פיבונצי