דתיה בן-דור

א. פתחו תיקיה בתוכנת הפאור פוינט בשם דתיה בן דור בצרוף שמכם.

ב. פתחו תיקיה בתוכנת הוורד בשם דתיה בן דור בצרוף שמכם.

ג. לפניכם 8 משימות. היכנסו למשימות לפי הסדר.

כתבו את הפעילות - אורית גרנר וורד קופמר