אודות הפעילות כתבו אלינו לאתר  חוגים

מצדה - הסיפור האמיתי?

 

 

 

רקע הסטורי וגאוגרפי

הנחיות לפעילות

משימה 1

משימה 2

רקע למשימה 3

רקע למשימה 3 - המשך

משימה 3

משימה 4

מחוון להערכה

 

 

רישום ביבליוגרפי ממקורות ברשת

הערכת מהימנות של מידע

טיפים למיומנויות מחשב

יצירת היפר קישור