חוקי הסיפור העממי חוקי אולריק

אקסל אולריק:

אקסל אולריק, חוקר דני שעסק בחקר יצירות עממיות רבות.

מתוך מחקריו הרבים בשטח זה, הוא כינס את כל הסממנים המשותפים ליצירות הללו והגדירם כחוקים אפיים (מאפיינים סיפוריים) של הספרות העממית.

 

       1.         חוק הפתיחה- הסיפור נפתח בהתקדמות משלווה להתרגשות. הפתיחה תהיה רוגעת ושלווה, יוצגו בה הדמויות, הזמן והמקום.

       2.         חוק הסיום-  בסיום תהיה חזרה לעולם השלו שהוצג בפתיחה, הסיום בד"כ טוב והסדר שהופר חוזר על כנו.

       3.         חוק החזרה - החזרה בסיפור תבוא בד"כ להדגשת חשיבות המוזכר, כל מעמד מרשים המתרחש בסיפור חוזר, החזרה יוצרת מתח ועוצמה בעלילה.

       1.         חוק השילוש -  שלוש הוא מספר נוסחאי, מספר שהפך לסמל בחברה, הוא המספר הגדול ביותר של אנשים ועצמים המופיעים בסיפור המסורתי.(שלש דמויות, שלוש פעולות, שלושה עצמים ועוד)
דוגמה: "ראש העיר וראש הגנב"

       2.         המשאלה הכמוסה-  הרצונות הכמוסים(החבויים, הנסתרים) של החברה המספרת את הסיפור.
המשאלה הכמוסה בד"כ אינה הגיונית ומתאימה למציאות, ולעיתים היא מתממשת בעולם הסיפורי בלבד בעזרת היסוד העל-טבעי.    
דוגמה:"ראש העיר וראש הגנב"

       6.         חוק הניגוד(הקיטוב) -  הסיפור העממי תמיד יציג עולם קוטבי ומנוגד – חזק מול חלש, יפה מול מכוער,  עני מול עשיר, צעיר מול זקן, הניגוד לא חל רק על דמויות אלא אף על מעשים ותוצאותיהם.

       7.         חוק הירכתיים (ירכתיים – קצה, סוף, גבול) -  חוק זה מתקשר לדמויות. שיש שלש דמויות המוצגות בפתיחה לסיפור, הרי שהדמות שתוצג אחרונה תהיה משמעותית ביותר ואהדתנו תהה נתונה לה והיא תצליח לזכות ברצוי לה בעקבות ההתפתחות העלילתית.

       8.         עלילה -  הסיפור העממי הוא תמיד סיפור עלילתי המאופיין בתיאורים דינאמיים, קצב מהיר, ריבוי פעלים ועשייה.   במרכז העלילה סיבוך ופתרון(התרה), זה מול זה ניצבים שני גיבורים יריבים, האחד מייצג את הכוח השלילי שהמאזינים רוצים בכישלונו והאחר – את הכוח החיובי אשר המאזינים מזדהים עמו וחפצים בניצחונו.

       9.         היסוד העל-טבעי, היסוד הפלאי-  כל יסוד שאין לו אחיזה במציאות הממשית.