פעילותו הדיפלומטית של הרצל


תוצאה נימוקים הפעולה מס'
דוחים את הצעתו. עוסקים בלפתור מצוקות של יהודים, אך לא מחפשים פתרון כולל ליהודים בעולם. א. יהודים שעוסקים בסיוע ליהודים אחרים במצוקה.
ב. יהודים בעלי ממון וקשרים, שעשויים לסייע למימוש תוכניתו.
פניה לבעלי ממון יהודים (הברון הירש והברון רוטשילד) 1.
משנת 1897 ועד היום מתכנסים הקונגרסים ודנים בבעיות היהודים. הקונגרסים מהווים מרכיב חשוב במסגרת הפעילות העולמית של התנועה הציונית. א. ליצור מעין "פרלמנט יהודי", שישמש פה ליהודים בעולם.
ב. הרצל רוצה גב ציבורי לפעילותו - הוא לא נושא ונותן עם מנהיגי העולם על דעת עצמו.
כינוס קונגרס ציוני (הקונגרס הראשון 1897 בבזל) 2.
הסולטן דוחה את הצעתו על הסף. הסולטן לא מעוניין בתסיסה לאומית בשטחי האימפריה, והתנועה הציונית הינה תנועה לאומית בעלת מטרות, שעשויות לסכן ולהשפיע על שאר חלקי האימפריה. א. בתמורה להתיישבות יהודית בא"י חיסול החוב החיצוני של האימפריה העות'מאנית.
ב. פיתוח א"י על ידי המתיישבים היהודים - פיתוח חבל ארץ באימפריה.
פגישה עם הסולטן עבדול חמיד (אוגוסט 1889, 1901) 3.
הקיסר מסרב - דרושה לו נאמנותו וקשריו עם הסולטן התורכי, ואין לא עניין לפגוע ביחסים איתו בגלל בעיית היהודים. א. הרצל מנסה לנצל את ההשפעה שיש לקיסר גרמניה וקשריו עם הסולטן התורכי.
ב. הרצל מנסה לשכנע את הקיסר, כי התיישבות יהודית בא"י כדאית לגרמניה בגלל I. מדובר מאימפריאליזם תרבותי - היהודים יביאו את תרבות המערב לשטחי האימפריה העותמאנית; II. היהודים יהיו אסירי תודה לגרמניה ולכן יקדמו את האינטרסים שלה באזור; III. גרמניה תפטר מהיהודים שבה, וכך תהיה הקלה מהאנטישמיות.
פגישה עם קיסר גרמניה וילהלם השני (נובמבר 1898) 4.
נכשלת בגלל שהבריטים נסוגים בתוכנית זו, בגלל התנגדות המצרים. התירוץ הוא בעיית המים באזור, הסיבה האמיתית היא חשש בריטניה להסתכסך עם המצרים, וע"י כך לסכן את האינטרסים שלה בתעלת סואץ. הרצל מנסה לשכנע את הבריטים, כי התיישבות יהודית בא"י כדאית לה בגלל שהיהודים יביאו את תרבות המערב לשטחי האימפריה העותמאנית; והיהודים יהיו אסירי תודה לבריטניה ולכן יקדמו את האינטרסים שלה באזור; תכנית אל-עריש 1902 5.
התוכנית נכשלת בגלל התנגדות הצירים בעיקר ממזרח אירופה בקונגרס הציוני השישי (קיץ 1903) הרצל מעוניין במקלט לילה ליהודים ברוסיה, שסכנת חיים מרחפת עליהם. הבריטים לאחר הנסיגה מתוכנית אל-עריש מוכנים להציע כתחליף את תוכנית אוגנדה. מבחינתם אוגנדה היושבת על מבואות הנילוס וקרובה לתעלת סואץ חשוב שיהיו בה תושבים הנאמנים לה ולאינטרסים שלה. תוכנית אוגנדה (אפריל 1903) 6.
לא נושא תוצאות. לאחר הפרעות שהתרחשו בקישנוב הרצל מנסה לפנות לשר החוץ הרוסי שיפעל למען מציאת פתרון להיהודים מחוץ לרוסיה. פגישה עם שר הפנים הרוסי, האנטישמי, פלבה (אוגוסט 1903) 7.

הערות / הארות


[ דף ראשי / מגמות / היסטוריה : ט , י , יא , יב ]