אודותינו חוקרים ברשת לוח החודש "ספריית "קישון עיתון קישון ארגז כלים דף הבית

בי"ס "קישון" -  כיתות ג'                                                                                                         שנה"ל תשס"ו

עשרת הדיברות

תלמידים יקרים,
במסגרת שיעורי התורה נלמד על עשרת הדיברות.
עשרת הדיברות הם החוקים (מצוות) שניתנו לעם ישראל במעמד הר סיני,
והם נחשבים לחוקת העל של היהדות, שכל המצוות הרבות הן פירושן והסברן.
הם חוזרים פעמיים בשינויי גרסאות קלים בשמות פרק כ' ובדברים פרק ה'.
מקור השם דיברות, בא מלשון דיבור - הדיבור האלוהי המצווה.

לפניכם ארבע משימות בנושא :

 

משימה ראשונה 
משה ולוחות הברית

משימה שנייה
ארגון עשרת הדיברות

משימה שלישית
דיבר והסברו

משימה רביעית
מיון עשרת הדיברות

     

עבודה נעימה,
רחל שילה