תכנית הלימודים בערבית

ש

 

כתה ז'       כתה ח'         כתה ט'

 

תוכנית הלימודים בערבית לכיתות ז', ח', ט' - שנה"ל תשס"ה.

שם המורה: אתי כהן

 

כיתות ז'

 

ספר הלימוד : אלערביה חלק א.

 

הנושאים :

 

חשיבות השפה הערבית במדינת ישראל.

אותיות "ארז דוד" ואותיות "הכסא".

התנועות הקצרות והארוכות.

הסימנים: סוכון,המזה ושדה.

אוצר מילים.

משפטי קריאה.

סיפורים קצרים.

נטית ש"ע בזכר – גופי היחיד.

סימן הנקבה.

נטית ש"ע בנקבה.

ה הידיעה.

הכינוי הרומז.

נטית ש"ע בזכר –גופי רבים.

נטית הפועל בעבר בכל הגופים.

רבות נקבה.

שלילת העבר.

שלילה סתמית.

נושאי העשרה מתחום השפה והתרבות הערבית.

 

המטרות :

 

1.הקנית ארבע מיומנויות השפה,

בתחילת השנה נתמקד בעיקר בעקרון הכתיבה ובקריאה.

בהמשך נעסק גם בהאזנה ובדיבור (בעזרת קטעי קריאה או סיפורים קצרים מקלטות המלווים בדפי האזנה ושיח בכיתה.).

2.הקנית שליטה באוצר מילים ובדקדוק הערבי.(כרטיסיות מילים)

3.למידת השפה באמצעות מחשב.

4.הכרת האסלאם ותרבות ערב.

5.עבודה ליום הפתוח ע"פ משימות בחירה בתחום השפה,הספרות והתרבות הערבית.

6.הכנה לקראת המבחן המשווה.

 

חזרה לראש העמוד

כיתות ח':

 

ספר הלימוד: במחצית א': אלערביה חלק א'.

           במחצית ב' : אלערביה חלק ב'.

 

הנושאים :

 

חזרה על חומר הלימוד מהשנה שעברה. (אותיות,אוצר מילים ודקדוק.)

אוצר מילים מתוך פרקי לימוד חדשים.

משפטי קריאה.

סיפורים.

אותיות השמש.

אלף מקצורה ונטיתה.

העתיד , שלילת העתיד והעתיד כהווה שגרתי.

אותיות יחס,מילות יחס ונטיתן.

שלושת השמות המשתנים לוצלה.

תנועות העזר.

הרשמב"א.

הקדמת הפועל למבצעו.

כסא ההמזה.

סימן המדה.

הכינוי הרומז לקרוב-צורת רבים רבות,בני אדם.

הבינוני הפועל.

הבינוני הפעול.

נושאי העשרה מתחום השפה והספרות הערבית.

 

המטרות:

 

1.המשך הקנית ארבע מיומנויות השפה.(כתיבה,קריאה,האזנה ודיבור)

שימת הדגש בהבנת הנשמע (מתוך קלטות שמע המלוות בדפי עבודה) ובשיח בכיתה.

2.המשך הקנית שליטה באוצר מילים ובדקדוק הערבי.

3.המשך למידת השפה באמצעות מחשב.

4.המשך הכרת נושא האסלאם ותרבות ערב.

5.עבודה ליום הפתוח ע"פ משימות בחירה.

6.הכנה לקראת המבחן המשווה.

 

חזרה לראש העמוד

כיתות ט'.

 

ספר הלימוד: אלערביה ב'.

מילון ערבי עברי בהוצאת אברהם שרוני.

 

הנושאים:

 

1.חזרה על חומר הלימוד מהשנה שעברה (אוצר מילים ודקדוק).

2.אוצר מילים מתוך פרקי לימוד חדשים וסיפורים.

3.נטית מילות יחס ואותיות יחס –המשך.

4.שלושת הכינויים: שלו,שלהם,שלהן.

5.הציווי,הציווי בתוך המשפט ושלושת הפעלים המיוחדים בציווי.

6.אותיות ב,כ,ל.

7.המספרים.

8.ערך היתרון.

9.כינויי הזיקה.

10.חיזוק העתיד.

11.הבנינים:שני,שלישי ורביעי.

12.כינויי הרמז לרחוק.

13.נושאי העשרה מתחום האסלאם והתרבות הערבית.

14.קטעי קריאה מן העיתונות ואוצר מילים.

 

המטרות:

 

1.המשך הקנית ארבע מיומנויות השפה.

דגש על הבנת הנקרא,הבנת הנשמע ושיח בערבית.

2.המשך הקנית שליטה באוצר מילים ובדקדוק הערבי.

3.המשך למידת השפה באמצעות המחשב.

4.הרחבת נושא האסלאם ותרבות ערב.

5.עבודה ליום הפתוח ע"פ משימות בחירה בתחום השפה,הספרות והתרבות הערבית.

6.הכנה לקראת המבחן המשווה.

7.הכרה פעילה עם העיתונות הערבית.

8.התמצאות במילון ערבי עברי.

 

 חזרה לראש העמוד

התוכנית החלופית:

 

תוכנית המיועדת לתלמידים המוכרים כבעלי לקויות למידה ,הפטורים מלמידת שפה זרה שניה ומיועדת לכל השכבות ז',ח' וט'.

תוכנית זו עוסקת בתחום האסלאם ותרבות ערב,מתוך החוברות / הספרים הבאים:

1.צוהר לעולם הערבים והאסלאם.

2.פרקים בתולדות הערבים והאסלאם.

3."בחמישה קולות".

4."פני המזרח".

5."הכר את שכניך".

6."שפה מספרת תרבות".....

 

 

אל תכנית הלימודים בעברית        אל תכנית הלימודים במתמטיקה

לדבר ההנהלה        התפיסה החינוכית של ביה"ס "רעות"

הלימודים העיוניים ותכניות הלימודים        לימודי האמנות

 

 

 

 

 

חזרה לעמוד הראשי של בית הספר לאמנויות "רעות"